UNDER UPPBYGGNAD


Idélaboratoriet är en plats för kreatörer och varumärken att växa.


Under våren slår vi upp dörrarna till vår kreativa studio.


Hos oss ska du kunna hitta nya kurser, material och kreativa presenter för att växa med.


Följ oss på instagram, där du kommer kunna följa vårt arbete fram till och efter öppning.

@ide_laboratoriet

idélaboratoriet